Reglement

Op de algemene ledenvergadering van maart 2015 is het herziene algemeen reglement vastgesteld. U kunt het downloaden via de onderstaande link.

 

Reglement WSV De Oostermoer 2015 def

 

P1030925